disclaimer

Disclaimer

Webizx bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we zullen zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan. Dit Privacy Document beschrijft welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Ook beschrijven wij in dit document wat wij allemaal doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens en hoe wij deze kunnen aangeven. In dit document staat ook wat u moet doen om uw gegevens bij te werken en wat u moet doen als u geen e-mail meer van ons wilt ontvangen.

Webizx geeft geen verkregen informatie aan derden door

Webizx geeft geen persoonlijke informatie van haar klanten door aan externe partijen buiten Webizx, die de gegevens alleen voor eigen marketingdoeleinden willen gebruiken. Wel is het mogelijk om binnen de interne organisatie gegevens uit te wisselen. Wel kunnen wij uw gegevens onthullen als dat ons wettelijk verplicht wordt.

Wat doet Webizx ter bescherming van uw persoonlijke gegevens?

Webizx hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Hoe werkt Webizx haar Privacy Document bij?

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden, zoals beschreven in dit Privacy Document, aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al jouw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit Privacy Document. Als u in de toekomst deze website bezoekt en het Privacy Document gewijzigd is, dan gaat u akkoord met de gewijzigde versie van het Privacy Document. We behouden ons het recht voor om het Privacy Document ten alle tijde te wijzigen.

Staan er op de Webizx website links naar andere websites?

Er kunnen links naar andere websites op onze website staan, die totaal onafhankelijk opereren van Webizx en waar Webizx geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy Document hebben en we adviseren dat goed door te lezen als u een bezoek brengt aan die websites. Webizx is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

Ontvang ik e-mail van Webizx?

U ontvangt alleen e-mail van Webizx als u ons uw e-mailadres hebt gegeven en als u aangegeven heeft het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen. Mails over Webizx worden verstuurd uit naam van Webizx.

Privacy garantie

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u jezelf bij ons inschrijft, worden uw naam, e-mailadres, postcode en eventuele interesses opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waar u specifiek om heeft gevraagd, dus wanneer u heeft aangegeven dat u de e-mailnieuwsbrief wilt ontvangen, informatie over Webizx aanvraagt of wanneer u uw gegevens aanpast.